ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Wednesday, February 16, 2011

മിണ്ടാത്തതെന്തേ?

(വാലന്റൈൻസ് ഡേയ്ക്കു്‌ ചുവന്ന റോസും ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള കടും ചോക്ലേറ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടു്‌, ആനന്ദാതിരേകത്താൽ ശബ്ദമിറങ്ങിപ്പോയി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയോടും, വാലന്റൈൻസ് ഡേയ്ക്കു്‌ ചുവന്ന റോസും ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള കടും ചോക്ലേറ്റുകളും കിട്ടാത്തതിനാൽ പിണങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഭാര്യയോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ വാചകം.)

ഒന്നും
മിണ്ടാൻ
വയ്യേ
ഭാര്യേ?

(സൗകര്യ പൂർവ്വം ഈ വാചകം സ്ത്രീ എന്ന പേരിലുള്ള വൃത്തത്തിലാണു്‌ ചമച്ചിരിക്കുന്നതു്‌. ലക്ഷണം: രണ്ടും ഗംതാൻ സ്ത്രീയാം വൃത്തം.)

Labels: ,

3 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

 1. Blogger ഹരിത് എഴുതിയത്:

  officil pani kuravaanennu thoonnunnu. veendum slokathil thanne thudagiyirikkunnu!!!

  ivideyum pani kuravu aanu. athallee officil irunnu ethokke vaayikkunnathu:)

  Thu Feb 17, 04:32:00 AM 2011  
 2. Blogger ഹരിത് എഴുതിയത്:

  appo randum swantham bharya thanne aayirunnoo? enthellaam anubhavikkanam!!!!

  Thu Feb 17, 04:35:00 AM 2011  
 3. Blogger സന്തോഷ് എഴുതിയത്:

  അല്ല, ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കു്‌ അല്ലെങ്കിലും എന്തു പണി?

  Thu Feb 17, 09:45:00 AM 2011  

Post a Comment

ഈ ലേഖനത്തിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍:

Create a Link

<< Home