ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Monday, August 28, 2006

വിദ്യ വരുന്ന വഴി

അറിവിന്‍റെ കാല്‍ഭാഗമേകും ഗുരുക്കള്‍,
സ്വയമേവ കാല്‍ഭാഗമാര്‍ജ്ജിപ്പു ശിഷ്യന്‍,
ഒരു നാലിലൊന്നിന്നു വേണം സതീര്‍ഥ്യര്‍,
ഇനി നാലിലൊന്നങ്ങു നല്‍കുന്നു കാലം.

[ഗുരുകുലത്തിലെ ആചാര്യാത് പാദമാദത്തേ എന്ന ശ്ലോകത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ. ]

Labels:

3 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

 1. Blogger ജ്യോതിര്‍മയി എഴുതിയത്:

  ഇതിലേം വന്ന്വോ വിദ്യ! നന്നായി. അപ്പോ, സന്തോഷായീ ജീ:-).

  Tue Aug 29, 09:51:00 AM 2006  
 2. Blogger ബാബു എഴുതിയത്:

  സന്തോഷേ, ചേരുവകകളൊക്കെ നല്ല പാകത്തില്‍! നന്നായി.

  Tue Aug 29, 10:02:00 AM 2006  
 3. Blogger വക്കാരിമഷ്‌ടാ എഴുതിയത്:

  നന്നായിരിക്കുന്നു. വിദ്യ വരുന്ന ഓരോ വഴികളേ. ദിവ്യ തിരിച്ചിട്ടാലും വരുന്നു, വിദ്യ :)

  Tue Aug 29, 10:41:00 PM 2006  

Post a Comment

ഈ ലേഖനത്തിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍:

Create a Link

<< Home