ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Saturday, February 14, 2009

പ്രണയദിനം

അഖണ്ഡമായ് വരുമുയര്‍ച്ചതാഴ്ചയില്‍
സുഖത്തിലും കഠിനമാതപത്തിലും
സഹിച്ചതാണു മമ രാഗഭാജനം:
സഖേ, വരൂ; പ്രണയഘോഷമാര്‍ക്കുവാന്‍!

[വൃത്തം: സുമംഗല. ലക്ഷണം: ജഭം ജരത്തൊടു സുമംഗലാഭിധം. ഇതിനുതന്നെ പഞ്ചചാമരമെന്നും പേരുണ്ടെന്നു് വൃത്തമഞ്ജരി പറയുന്നു. ഈ വൃത്തവും നമുക്കു് പരിചിതമായ പഞ്ചചാമരവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണു്.]

Labels:

8 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

 1. Blogger പാഞ്ചാലി :: Panchali എഴുതിയത്:

  വാലന്റൈന്‍സ് ഡേയില്‍ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും ശ്ലോകം ഇഷ്ടമായി.

  Sun Feb 15, 04:06:00 AM 2009  
 2. Blogger സു | Su എഴുതിയത്:

  :)

  Sun Feb 15, 07:26:00 PM 2009  
 3. Blogger ഹരിത് എഴുതിയത്:

  ശ്രീരാമ സേനയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.:)
  ശ്ലോകം പക്ഷേ കൊള്ളാം.

  Sun Feb 15, 07:41:00 PM 2009  
 4. Anonymous തിരുത്തല്‍വാദി എഴുതിയത്:

  സഖീ വരൂ; പ്രണയഘോഷമാര്‍ക്കുവാന്‍!

  ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഞാന്‍ ഓടി

  Mon Feb 16, 06:23:00 AM 2009  
 5. Blogger the man to walk with എഴുതിയത്:

  വാലന്റൈന്‍സ്‌ ഡേയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇഷ്ടമായി

  Tue Feb 17, 12:38:00 AM 2009  
 6. Blogger Pramod.KM എഴുതിയത്:

  പഞ്ചചാമരം ഇങ്ങനെയല്ലല്ലൊ?

  Thu Feb 19, 07:09:00 AM 2009  
 7. Blogger Pramod.KM എഴുതിയത്:

  അഖണ്ഡമായ് വരുന്നതാമുയര്‍ച്ചതാഴ്ചയില്‍,വരും
  സുഖത്തിലും കഠോരമായൊരാതപത്തിലും വരെ
  സഹിച്ചതാണു നല്ലവണ്ണമെന്റെ രാഗഭാജനം
  സഖേ,വരൂ സഖേയടുത്തു പ്രേമഘോഷമാര്‍ക്കുവാന്‍!
  -----------------
  (ഇതല്ലേ പഞ്ചചാമരന്‍?:))))

  Thu Feb 19, 07:22:00 AM 2009  
 8. Blogger സന്തോഷ് എഴുതിയത്:

  പ്രമോദേ, പഞ്ചചാമരം എന്ന പേരില്‍ രണ്ടു വൃത്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടു്. സാധാരണ പഞ്ചചാമരം എന്നു് പറയുന്നതു് 16 അക്ഷരമുള്ള (പ്രമോദ് മുകളില്‍ എഴുതിയ) വൃത്തമാണു്.

  12 അക്ഷരമുള്ള സുമംഗലയേയും പഞ്ചചാമരം എന്നു വിളിക്കാറുണ്ടെന്നു് വൃത്തമഞ്ജരിയില്‍ കാണുന്നു.

  Thu Feb 19, 07:48:00 AM 2009  

Post a Comment

ഈ ലേഖനത്തിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍:

Create a Link

<< Home