ശേഷം ചിന്ത്യം

പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനറിയാത്തതിനാൽ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്

Wednesday, October 28, 2009

അച്ചുവിനു് അഞ്ചു് വയസ്സു്ഈയിടെ അച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ സത്യങ്ങളിലൊന്നു്:

അച്ഛമ്മയുടെ (അച്ഛന്‍റെ അമ്മ) വീട്ടിൽ insects ഉള്ളതു കാരണം അമ്മൂമ്മയുടെ (അമ്മയുടെ അമ്മ) വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതാണു് ഇഷ്ടം. (പരിഭാഷ: അമ്മൂമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് ഓരോന്നു് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതു കാരണം അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാനാണു് താല്പര്യം.)

ഈയിടെ അച്ഛമ്മയും അമ്മൂമ്മയും നടത്തിയ സം‌യുക്ത പ്രസ്താവനകളിലൊന്നു്:

കൊച്ചൊരു പൂച്ചക്കുട്ടികണക്കാ-
ണിച്ചിരി പോലും മേനിയുമില്ല:
പച്ചിലതിന്നിട്ടാവണ; മെന്നാ-
ലച്ചുവിനഞ്ചായെന്നതു സത്യം!


അച്ചുവിന്‍റെ അമ്മയും അച്ഛനും പണ്ടേ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യങ്ങളിൽ ചിലതു്:

 • ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പാടില്ല.

 • അച്ചുവിന്‍റെ ‘മേനി’ക്കു് പ്രശ്നമേതുമില്ല. ആരോഗ്യവും മെലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലല്ലോ.

 • അച്ചു ‘പച്ചില’ മാത്രമല്ല തിന്നുന്നതു്.

(ഈ വിഷയത്തിലുള്ള മുൻകാല പോസ്റ്റുകൾ ഇവിടേയും ഇവിടേയും. മുകളിലുള്ള ശ്ലോകം ചമ്പകമാല വൃത്തത്തിലാണു്.)

Labels: , , ,

10 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

 1. Blogger Umesh::ഉമേഷ് എഴുതിയത്:

  സംഭവം ചമ്പകമാല തന്നെ. എങ്കിലും നമ്മുടെ തുള്ളൽ‌പ്പാട്ടിന്റെ വൃത്തമായ തരംഗിണി ആണെന്നു പറയാനാണു് എനിക്കിഷ്ടം.

  ആശംസകൾ!

  Wed Oct 28, 11:27:00 AM 2009  
 2. Blogger Sands | കരിങ്കല്ല് എഴുതിയത്:

  അച്ചുവിനെന്റെ ആശംസകള്‍ :)

  Wed Oct 28, 01:03:00 PM 2009  
 3. Blogger അഞ്ചല്‍ക്കാരന്‍ എഴുതിയത്:

  ആശംസകള്‍..

  Wed Oct 28, 09:38:00 PM 2009  
 4. Blogger Siva എഴുതിയത്:

  ആശംസകൾ!

  Wed Oct 28, 09:38:00 PM 2009  
 5. Blogger സു | Su എഴുതിയത്:

  അച്ചുവിന് ആശംസകൾ. ഞങ്ങൾക്ക് മുട്ടായി എവിടെ? :)

  Wed Oct 28, 10:30:00 PM 2009  
 6. Blogger വല്യമ്മായി എഴുതിയത്:

  അച്ചൂന് ഹാപ്പി റ്റു യു

  തറവാടി,വല്യമ്മായി,പച്ചാന,ആജു,ഉണ്ണീ.

  Wed Oct 28, 10:47:00 PM 2009  
 7. Blogger അരുണ്‍ കായംകുളം എഴുതിയത്:

  ആശംസകള്‍!!!

  Thu Oct 29, 06:51:00 AM 2009  
 8. Blogger cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ എഴുതിയത്:

  ആശംസകൾ!

  Thu Oct 29, 10:41:00 AM 2009  
 9. Blogger സന്തോഷ് എഴുതിയത്:

  എല്ലാർക്കും നന്ദി.

  Thu Oct 29, 03:12:00 PM 2009  
 10. Blogger Umesh::ഉമേഷ് എഴുതിയത്:

  അച്ചുവിനു പിറന്നാളാശംസകൾ! (തുലാമാസത്തിലെ ഭരണി)

  Mon Nov 02, 10:09:00 AM 2009  

Post a Comment

<< Home